تصویری از اين داستان را نخوانيد

اين داستان را نخوانيد

ناشر: سوره مهر
 
نویسنده
مترجم
چاپ
ناریخ چاپ

تعداد صفحات: 80 قيمت: 700 تومان

شابک: 2 ـ 871 ـ 471 ـ 964

نوبت چاپ: اول 1384 شمارگان: 2200

معرفی کتاب: 
مجموعه داستان

نويسنده: كامران سحرخيز
تعداد صفحات: 80
شابك: شمارگان: 2200 نسخه
نوبت چاپ: اول (1384)
ناشر: سوره مهر (وابسته به حوزة هنري)، مركز آفرينشهاي ادبي

معرفي كتاب
كتاب حاضر، مجموعه داستان كوتاه است از كامران سحرخيز كه آن را در چهارده عنوان داستان كوتاه و 80 صفحه گرد آورده است. عناوين داستانهاي كتاب حاضر، چنين است، «پيله»، هزار و سيصد و چهل و سومين دوست، پدر بزرگ پدر من، بي‌چشم و گوش، هر جا عشق بايد از ماست، «رسانه، نه»، پرنده بيچاره، ديوژن فضايي، چهل و دو و پنجاه و هفت، آخري دف، مردي كه هر چه صدا بود با خود برداشت و برد، شلغم‌خوران و «اسم وافهم» كه اغلب آنها حجم كوتاهي دارند. وجه مشترك غالب داستانهاي كتاب توجه نويسنده به بخش ادبي نوشته‌هاست، به عبارت ديگر از دو روي سكه داستان «فرم و محتوا» گزينه اول بيشتر مورد توجه بوده است. سحرخيز در كتاب حاضر بازي با فرمهاي مختلف داستاني را دستمايه كارش قرار داده و در اغلب داستانهاي كتاب موفقيتهايي را هم به دست آورده ولي آنچه در اين ميان به فراموشي سپرده شده است، عنصر قصه در داستانهاي وي است. تقريبا‌ً بيشتر داستانها فاقد يك طرح قص‍ّوي محكم و جاندار است. بسياري از آنها در حد يك طرح ابتدايي براي داستاني بلند است كه نويسنده نخواسته با نتوانسته اين مرحله را طي كند. عدم طرح و توطئه و كشمكش در داستان اول كتاب كه همان عنوان كتاب را هم يدك مي‌كشد، عملا‌‌ً آن را در حد يك طرح كوتاه و لطيفه‌دار متوقف كرده است. داستانهاي دوم و سوم كتاب، طرحهاي ذهني دارند و فاقد زمان و مكان مشخص هستند. گويي زيبايي اين داستانها به اين است كه فقط در روي كاغذ شكل بگيرند و اگر قرار باشد خواننده، در بيرون از متن، آنها را بازسازي كند، محكوم به شكست باشد. اين داستانها در مرز ميان واقعيت و فراواقعيت در نوسان هستند. نكته‌هاي ظريفي كه قرار است در داستانها گفته شود، بيشتر در هاله‌اي از ابهام باقي مي‌ماند. در اين ميان كوتاه بودن حجم داستانها، امكان رمز‌گشايي از ناگفته‌هاي آنها را عملا‌ً ناممكن كرده است و مخاطب به راحتي نمي‌تواند با شخصيتهاي داستانها همذات‌پنداري كنند. از مجموع داستانها، زيباييهاي ساختاري در دو داستان بيش از سايرين نمود يافته است. هر جا عشق بايد از ماست و شلغم‌خوران كه اين دو داستان با الهام از فضاي ادبيات كلاسيك فارسي و نشر فاخر فارسي، جذابيتهاي ويژه‌اي را براي مخاطبان ايجاد كرده است. در ساير داستانها نيز تلاش در استفاده از فضاهاي متفاوت است كه از نويسندة خوش‌فكري حكايت دارد.

7,000 ریال
: